Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 


IB-konferansen 2019
Apr
2
2:00 PM14:00

IB-konferansen 2019

IB-konferansen som Ideelt Barnevernsforum (IB) inviterer til er en møteplass for representanter fra de 17 medlemsorganisasjonene i IB. Konferansen tar opp aktuelle spørsmål på barnevernfeltet, – både innen fag og politikk og representerer et dialog- og møtepunkt mellom det ideelt baserte barnevernet og offentlige myndigheter. Primus leder den politiske debatten under årets konferanse.

View Event →
Hvordan lykkes vi best med inkludering?
Jan
31
9:00 AM09:00

Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Viktig tema som KS Kommunesektorens organisasjon setter på dagsorden - og som vi ser fram til å lede; Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig at vi klarer å skape et inkluderende samfunn, der alle får mulighet til utdanning, har en jobb å gå til og et sosialt nettverk. Men hvordan lykkes vi best med dette?

View Event →
Unio-konferansen 2018:  Demokrati eller democrazy?
Nov
29
to Nov 30

Unio-konferansen 2018: Demokrati eller democrazy?

Hva skjer med demokratiet slik vi kjenner det? Har demokratiet nådd sin høyde, og vil smuldre opp litt etter litt? Hvilken rolle må fagbevegelse, miljøbevegelse og andre bevegelser innta for å påvirke i ønsket retning? Det er temaet for Unios årskonferanse 29. og 30 november. Erik Aasheim i Primus vil lede konferansen.

View Event →
Konferansier for  "Overskudd"
Sep
19
to Sep 20

Konferansier for "Overskudd"

Regnskap Norge gjentar fjorårets suksess og inviterer til høstens faglige og sosiale høydepunkt. Ambisjon er å bidra til at bransjen utvikler seg i tråd med det endringssamfunnet vi lever i. Tema er ledelse, relasjonsbygging og samarbeid, hvordan jobbe smart i hverdagen, og det å jobbe med innovasjon. 1000 deltakere er ventet,


View Event →
Frokostmøte om sirkulær økonomi: Fra prat til handling
Sep
4
8:00 AM08:00

Frokostmøte om sirkulær økonomi: Fra prat til handling

Overforbruk av ressurser og miljø- og klimautfordringer krever at vi må endre måten vi lever, forbruker og konsumerer på. Vi må gå fra en lineær økonomi til en bærekraftig, grønn og sirkulær økonomi.

Norge har en unik mulighet til å ta en ledende rolle. Hva må til for at Norge skal omstille til en sirkulær økonomi og bli best på det? Kan vi bli like gode som danskene?

View Event →
Dialogmøte om klima: Talanoa Dialogues, Drammen
Jun
11
2:00 PM14:00

Dialogmøte om klima: Talanoa Dialogues, Drammen

Cities and regions are inviting national governments to engage in the Cities and Regions Talanoa Dialogues. The dialogues build on the Bonn-Fiji Commitment of Local and Regional Leaders to Deliver the Paris Agreement At All Levels, which called for in-country consultations between national, regional and local governments, which has since been taken up in the Talanoa Dialogue in 2018. The Bonn-Fiji Commitment was adopted at the Climate Summit of Local and Regional Leaders at COP23.

Arrangører: Klima- og miljødepartementet og KS

Prims-oppdrag: Møteledelse

View Event →
Debatt-møte: Regjeringskvartalet - hva nå?
May
7
6:00 PM18:00

Debatt-møte: Regjeringskvartalet - hva nå?

Ifølge Jeløyaerklæringen skal regjeringen "vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal". Hva innebærer det? Hvilket mulighetsrom finnes for forbedring av eksisterende forslag? Hvordan ivareta behovet for sikkerhet og samtidig behovet for åpenhet og levende byliv? Skal kvartalet bygges i tre? Og hva med Y-blokka? 

View Event →