Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

Intelligent bærekraft

Den 10. oktober lanserer NITO rapporten «Grønn ingeniørkunst» på Kulturhuset. I rapporten utforsker vi hvordan og på hvilken måte ingeniører og teknologers erfaringer og kompetanse kan brukes i grønn nærings- og teknologiutvikling.

NITO har spurt nærmere 3000 NITO-medlemmer om gode råd og forslag til hvordan klimautfordringene kan løses og hva Norge bør satse på i årene som kommer. CenSES, TØI, NTNU ENgage, SINTEF, ZEB, Handelshøyskolen BI og NTNU Bærekraft har bidratt med innspill til rapporten.

I år er det 30 år siden Brundtland-kommisjonen la frem «Vår felles framtid» og verden ble kjent med begrepet «bærekraftig utvikling». Siden den gang har verden blitt alt annet enn mer bærekraftig. Få ingeniører og teknologer tror at landene som har signert Parisavtalen vil holde løftene sine om utslippsreduksjoner. Hva skal til for å redusere negative miljøkonsekvenser og skape bærekraftig utvikling? Kan grønn ingeniørkunst sørge for det beslutningstagere ikke har lykkes med?

Arrangør: NITO

Primus-oppdrag: Møteledelse

Earlier Event: September 8
Dyrsku´n åpningsarrangement
Later Event: October 19
Det Norske Byggemøte