Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

Grønne jobber - ny verdiskapning

  • Gamle Museet Dronningens gate 4 (map)

Oslo kommune inviterer byens næringsliv til å delta i diskusjonen om mulighetene som ligger i den ambisiøse klimapolitikken som er vedtatt. En fersk studie av grønne næringer i 7 byer, viser at Oslo og Akershus står sterkt i flere sektorer. På seminaret blir resultatene fra studien presentert. 

Seminaret gir mulighet til å fortelle byens ledelse hva din virksomhet trenger for å utløse mer grønn vekst. Sammen oppgraderer vi byen.

Arrangement er i regi av Oslo kommune, Næring for klima og er partnerarrangement i #EUGreenWeek

Primus leder konferansen

Earlier Event: May 23
Arkitekturdebatt 2:
Later Event: June 14
Arkitektur-debatt 3: