Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

Arendalsuka: Drømmen om gullklokka?

Verdensøkonomien er i endring. Den teknologiske utviklingen byr på muligheter og utfordringer for nasjoner, næringer, arbeidsgivere og arbeidstakere. Må vi bare tilpasse oss? Eller må deler av utviklingen reguleres for at vårt arbeidsliv fortsatt skal være moderne, fleksibelt og konkurransedyktig?

Marte Gerhardsen (Agenda), Anne Siri Koksrud Bekkelund (Civita), Vibeke Hammer Madsen (Virke) og Trond Markussen (NITO) møtes til en samtale om hvordan vi skal sikre den norske modellen og de gode arbeidslivet i Norge i fremtiden. Før samtalen innleder forskingssjef Sissel. C. Trygstad og forskningskoordinator Kristine Nergaard, FAFO, om tilknytningsformer i dagens arbeidsliv.  

Hvor går den rette balansen mellom å tilpasse oss f eks nye tilknytningsformer og å bruke reguleringer for å styre utviklingen i ønsket retning? Er norske myndigheter og partene i arbeidslivet på ballen for å regulere en utvikling som kan svekke den norske modellen og dermed vår omstillingsevne og konkurransekraft? Hva skal i så fall reguleres og hva skal ikke reguleres?

 

Primus-oppdrag: Planlegging og debattledelse