Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

Dyrsku´n åpningsarrangement

8. september åpner årets Dyrsku´n i Seljord. Primus planlegger og skal lede det store åpningsarrgementet.

Dyrsku`n i Seljord feira 150 år jubileum i 2016 og det er ei spennande og interessant historie som ligg bak. Ei historie om ein møteplass som gjennom alle desse åra har vore både kunnskapsarena, handelsplass og kulturformidlar. Dyrsku`n skal vere ein nasjonal møteplass kor det vert sett fokus på viktige spørsmål tilknytt mat og landbruk. Dyrsku`n var ein innovasjonsarena i 1866 og skal halde fram med å vere det både i 2016 og om nye 150 år!  På Dyrsku`n vert det vist fram både tradisjonelt landbruk, mat og handverk, men ein vil og finne det nyaste innan både landbruk og anlegg!  Tradisjon og innovasjon går hand i hand på Dyrsku`n og dette, saman med det store mangfaldet utstillingar og besøkande utgjer sjølve sjela på Dyrsku`n .   

Earlier Event: August 31
Fagdag SSB
Later Event: October 10
Intelligent bærekraft