Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

Kulturrådets årskonferanse: Kunst og kultur i miljøkrisenes tid.

20 november arrangere Kulturrådet sin årskonferanse i Grieghallen. Temaet er: Kunst og kultur i miljøkrisenes tid. Primus vil lede deler av konferansen.

 Livsbetingelsene på kloden synes å være i dramatisk endring, og med sommerens varmerekorder og tørke i Norge har konsekvensene av klimaendringene rykket et hakk nærmere oss. Klima- og miljøkrisen er en kulturkrise – det handler om hvordan vi forstår oss selv i verden og hvordan vi innretter våre liv og vårt samfunn. Kunstnere og kulturaktører er opptatt av dette - biedød, plastforsøpling, lyden av torskesang, oljeutvinningens konsekvenser og forholdet mellom klimaødeleggelser og sosial urettferdighet synliggjøres i bøker, verk og utstillinger. Men hvilken betydning har kunstnernes arbeid og hvordan kan kulturlivet bidra? Går vi mot en dyster framtid eller er det et momentum nå for virkelig å handle?

Arrangør: Kulturrådet

Primus-oppdrag: Samtaleleder for sesjonen om  kunst- og kulturfeltets egen organisering og virksomhet er bærekraftig?