Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

Wien: Urban Future Global conference


Primus skal lede fem sesjoner underden globale konferansen Urban Future i Wien. Konferansen er en møteplass for CityChangers; dedikerte, handlingsorienterte og innovative mennesker fra hele verden, fra bl.a. politikk, byutvikling, eiendom og næring, innovasjonsmiljøer og start-ups, forskning og frivillige organisasjoner. Og deres felles visjon er den klimasmarte byen og viljen og evnen til å skape endring.

Konferansen handler om bærekraftig og klimasmart byutvikling i bred forstand, om levende byer og god planlegging, arkitektur og eiendomsutvikling, grønn mobilitet, klimaledelse og kommunikasjon, om ressursbruk og sirkulærøkonomi, om grønn vekst og urban innovasjon. Og om alt det andre som vi ønsker å løfte fram, vise fram og diskutere. Urban Future 2019 legges til Oslo.