Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

Etisk handel konferansen 2018: Lead or let die

  • DOGA Design arkitektur Norge (map)

Initiativ for etisk handel arrangere 26. april sin årlige konferanse for etisk handel, som vil bli ledet av Erik Aasheim i Primus og der Benedicte B Eie i Primus vil lede en workshop om kommunikasjon om bærekraft. Bærekraftig handel kan gi konkurransefordeler i en verden der kunders, investorers og myndigheters krav og forventninger til bærekraft øker. Derfor trengs det transformativ ledelse, på liten og stor skala, i privat og offentlig sektor.  På årets konferanse vil oppledere i privat og offentlig sektor og internasjonale eksperter vil snakke om hvorfor bærekraft er avgjørende for at virksomheter skal ha livets rett, og hvordan det gjøres.

Arrangør: Initiativ for etisk handel

Primus-oppdrag: Konferanseledelse og ledelse av kommunikasjons-workshop