Primus Productions

På plakaten

På plakaten

 

Back to All Events

IB-konferansen 2019

IB-konferansen som Ideelt Barnevernsforum (IB) inviterer til er en møteplass for representanter fra de 17 medlemsorganisasjonene i IB. Konferansen tar opp aktuelle spørsmål på barnevernfeltet, – både innen fag og politikk og representerer et dialog- og møtepunkt mellom det ideelt baserte barnevernet og offentlige myndigheter. Primus leder den politiske debatten under årets konferanse.

Earlier Event: April 1
Bærekraftig reiseliv
Later Event: April 3
Konferanse - klyngen iKuben